default-logo

De vloek van de meterkast

Op de meterkast in de woning van de familie Daalhuisen in De Bilt lijkt een vloek te rusten. Nadat twee jaar geleden hierin al een keer brand uitbrak, stond de meterkast eerder dit jaar volledig blank. Een vervelende situatie voor het Biltse gezin, dat kon dweilen wat het wilde maar het probleem van de wateroverlast in de kast telkens zag terugkomen. De oorzaak was voor hen een raadsel.

meterkast-daalhuisenTotdat de specialisten van A1 Inspectie & Preventie op de stoep stonden. “Zij hadden de bron van alle ellende binnen enkele ogenblikken gevonden en pas toen konden we het probleem meteen voorgoed aanpakken”, aldus een tevreden Marion Daalhuisen.

De oorzaak bleek gelegen in de badkamer. “De vorige eigenaar bleek de douche- en badrand niet goed te hebben afgekit. Daardoor kwam er telkens wat vocht doorheen dat in de scheidingswand met de slaapkamer is gaan zitten. Dat is jarenlang doorgegaan en op een gegeven moment was er zoveel vocht dat het naar beneden is gaan doorsijpelen, de meterkast in.”

Met behulp van geavanceerde lekdetectieapparatuur werd eerst in korte tijd de bron van de lekkage ontdekt en vervolgens een plan van aanpak opgesteld voor het verdere herstel van de wateroverlast. Zowel in de meterkast, badkamer als rond de zeer vochtig geworden scheidingsmuur werd gedurende enkele weken drogings- en ventilatieapparatuur opgesteld. Mede door een snelle, gerichte aanpak, een mix van nieuwe droogtechnieken en op gang gebrachte luchtstromen, slaagden de lekdetectie- en drogingsspecialisten van ‘A1’ erin niet alleen de meterkast maar vooral ook de door en door natte muur van de badkamer te behouden.”

Uiteraard tot grote tevredenheid van de vrouw des huizes, die bijzonder te spreken is over de professionele aanpak van ‘A1’. “Als binnenkort ook het herstel van de badkamer een feit is, komt definitief een einde aan een vervelende langdurige periode van overlast”, verzucht Marion Daalhuisen tot slot.

A1 Inspectie & Preventie biedt praktische oplossing voor groeiend probleem van vocht in isolatielaag ‘zwevende vloeren’

In woning- en andere bouwprojecten wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van zogeheten ‘zwevende vloeren’: vaak een houten of steenachtige dekvloer die los ligt van de betonnen ondervloer. 

a1_vocht_in_isolatie In de tussenliggende ruimte worden vaak leidingen weggewerkt – bijvoorbeeld voor vloerverwarming- en wordt isolatiemateriaal aangebracht. Het voordeel hiervan is gelegen in lager energieverbruik en meer geluidswering. Als nadeel van deze ‘zwevende’ constructie kan worden aangemerkt dat bij lekkages of ander wateroverlast het vocht niet of nauwelijks weg kan, met alle schadelijke gevolgen van dien. Feit is dat door de groeiende toepassing van ‘zwevende vloeren’ de kans op (grote) schade als gevolg van vochtproblemen in isolatielagen ook toeneemt.

A1 Inspectie en Preventie, het bedrijf binnen de ACI Groep dat gespecialiseerd is op het gebied van lekdetectie en droogtechniek, heeft hiervoor inmiddels een adequate, goed werkende oplossing gevonden. Er worden kleine gaatjes in de dek- of ondervloer gemaakt en vervolgens zuigt men het overtollige vocht weg. De lek- en droogspecialisten van A1, die vanuit de vestigingen in Dordrecht, Tiel en Arnhem/Nijmegen opereren, hebben deze techniek inmiddels al op grote schaal met succes toegepast. Zowel particulieren als bedrijven en instellingen hebben daar al de (financiële) vruchten van geplukt in de vorm van beperkte herstelkosten en minder gevolgschade.

 

a1_vocht_in_isolatie3

a1_vocht_in_isolatie2

Een treffend voorbeeld is de aanpak bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Het ziekenhuis was getroffen door een forse lekkage, waardoor een 20-tal kamers op de begane grond met gezamenlijk meer dan 300 vierkante meter aan zwevende vloer onder water was komen te staan. Ook hier brachten de specialisten van A1, die snel ter plaatse waren, uitkomst. Meet- en droogtechnicus André Wierts legt uit: “ We hebben gaten geboord van onderaf, vanuit de onder het ziekenhuis gelegen parkeergarage. Zo hebben we het vocht en de lucht weggezogen. Uit oogpunt van hygiëne, uiteraard cruciaal voor een ziekenhuis, hebben we daarbij gebruik gemaakt van speciale Hepa-filters, zodat er geen ziektekiemen konden vrijkomen.”

Ook uit financieel oogpunt was de aanpak een succes, vervolgt A1’s meet- en droogtechnicus. “We hebben hier voor het ziekenhuis – om in vakjargon te spreken – een aanzienlijke kostenbesparende operatie uitgevoerd. We hebben in geen van de 20 getroffen kamers hak- of breekwerk hoeven te verrichten, zodat er ook geen herstelkosten waren. Bovendien hebben patiënten en medewerkers niet of nauwelijks iets gemerkt van onze werkzaamheden. Alle afspraken konden gewoon doorgaan, hetgeen voor onze opdrachtgever daardoor geen inkomstenderving met zich meebracht.”

Niet voor niets is ‘We Care’ één van de slogans van A1 Inspectie en Preventie : uw zorg is onze zorg. Wat het probleem ook is, de specialisten vinden er een passende oplossing voor. De medewerkers van de Sint Maartenskliniek en vele andere tevreden particulieren en ondernemers kunnen er inmiddels over meepraten. Wie meer wilt weten over de professionele én scherp geprijsde dienstverlening van A1 op het gebied van lekdetectie en droogtechniek, kan bellen met (0344) 626 444 of kijken op de website: www.a1groep.com. Wanneer u als expert belangstelling heeft voor één van de gratis voorlichtingsseminars die wij over beide onderwerpen jaarlijks geven, kunt u uiteraard ook contact opnemen.

 

A1 biedt helpende hand in jarenlange strijd tegen vochtproblemen

Enkele jaren geleden kochten Willy en Maria van Velthoven in Eindhoven hun droomhuis: een fraaie semi-bungalow, grotendeels gelijkvloers. “Het was de bedoeling om hier vanaf ons 60-ste lekker van onze ‘oude dag’ te gaan genieten. We hebben er allebei jarenlang hard voor gewerkt”, vertelt de man des huizes.

Fam-VeldhovenErnstige vochtproblemen gooien echter roet in het eten. Al ruim drie jaar strijden de Van Velthovens tegen de vele vochtplekken, afbrokkelend stucwerk, schimmelvorming, optrekkend vocht, kromgetrokken kasten en de bijna een halve meter water in de kruipruimte onder hun huis. Ondanks de tientallen telefoontjes met betrokken instanties, getroffen maatregelen en zelfs een reeds uitgekeerde schadevergoeding door de verzekeraar blijven de vochtproblemen Willy en Maria hoofdbrekens bezorgen. “Gek word je ervan. Je leven wordt er grotendeels door beheerst”, aldus de Eindhovenaar, die zijn hoop nu heeft gevestigd op het onderzoek van A1 dat aan het licht bracht dat de oorzaak heel ergens anders lag dan al die jaren was gedacht. Rechtsbijstandverzekeraar DAS gaat nu met ons rapport in de hand namens de Van Velthovens het bouwbedrijf aansprakelijk stellen voor de ontstane situatie en de geleden schade. “Zonder  de steun van Wendy Edwards zou ik echt niet weten hoe het verder zou moeten.”

Al vrij snel nadat de Van Velthovens hun nieuwe woning hadden betrokken, kwamen de vochtproblemen aan het licht. “Stucwerk brokkelde regelmatig af, vochtplekken waren zichtbaar door het hele huis een inbouw- kledingkast trok krom en was onbruikbaar. Er stond bijna een halve meter water in de kruipruimte onder het huis en dat trekt natuurlijk op. We hebben lang gedacht dat de oorzaak lag bij een lekkage in een leiding van de stadverwarming, maar later bleek dat leidingen waren gesprongen omdat ze lang in het water hadden gelegen. Men heeft zelfs een flink, meters breed en diep gat in mijn tuin moeten graven om nieuwe leidingen onder mijn huis aan te leggen. Omdat de problemen aanhielden bood mijn huidige verzekeraar een extra schadevergoeding aan. Ik heb dat geweigerd, maar wel dringend verzocht nu eens een goed onderzoek te doen naar de oorzaak. Zo kwam A1 in beeld. Een verademing. Voor het eerst hadden we een partij die het probleem echt eens grondig heeft aangepakt en tot verrassende conclusies is gekomen. Met de uitkomst hiervan hopen we dat onze rechtsbijstandverzekeraar nu met succes de zaak kan afronden.”

Wat heeft A1 zoal gedaan? Wendy Edwards daarover: “We hebben contact gezocht met Essent, Brabant Water, Waterschap Den Dommel en de gemeente Eindhoven en enkele van hen waterdruktests laten uitvoeren en kaarten opgevraagd bij de provincie. Op grond daarvan konden we uitsluiten dat de vochtellende wordt veroorzaakt door een lekkende waterleiding. Vervolgens hebben we een proef gedaan met Ultra Violet Luminaat en mede op basis aangetoond dat er sprake is van een wel onder het huis die bij het bouwrijp maken niet goed is aangepakt. Ook andere huizen in de omgeving hebben al geruime tijd te kampen met ernstige vochtproblemen. In onze optiek ligt de schuld derhalve bij het bouwbedrijf. Het is nu een zaak voor juristen”, aldus A1’s technisch commercieel manager, die aangeeft in de begeleiding van de Van Velthovens na de voltooiing van haar opdracht voor eigen rekening bewust verder is gegaan. “Ik kon het leed van de familie niet langer aanzien en daarom heb ik hen kosteloos verder geholpen. Ik hoop dan ook dat de zaak snel wordt opgelost en de vochtproblemen in huize Velthoven definitief tot het verleden behoren. Want als er niets gebeurt en de leidingen in het water blijven liggen, dan is de kans groot dat ze op een gegeven moment opnieuw springen.”

Verder gaan dan er van je gevraagd wordt. Ook dat hoort bij een dienstverlener pur sang…

 

“Bij schade alles in het werk stellen om klanten zoveel mogelijk te ontlasten”

“Een schade is nooit leuk voor een verzekerde, soms zelfs heel ingrijpend. Voor mij als schadebehandelaar is het echter telkens weer de uitdaging om er desondanks op een menselijke manier voor te zorgen dat schadelijdende verzekerden in alle redelijkheid krijgen waarop ze recht hebben, uiteraard binnen het kader van de poliswaarden. Wat dat betreft heb ik een prachtig vak dat veel voldoening geeft. Een tevreden klant verveelt nooit!”

Louretta-Smits-FinalAan het woord is Louretta Smits, senior schadebehandelaar bij het Nederlands Volmachtbedrijf (voorheen Lancyr), dat in totaal 14 volmachten heeft van verzekeraars.

Zij kan erover meepraten, want op 1 augustus a.s. werkt zij op de dag af 40 jaar in de verzekeringsbranche, altijd aan de ‘schadekant’. Dat deed zij drie decennia lang in dienst van Delta Lloyd, aanvankelijk als schadebehandelaar en later als schade-expert, waaronder een periode op detacheringbasis bij expertisebureau CED. Daarna werkt zij als schade-expert bij het toenmalige Hettema + Disselkoen (thans DEKRA), waarna zij in maart 2007 de overstap maakte naar haar huidige werkgever.

Zij werkt beroepshalve al vele jaren met A1 samen voor lekdetectie en aanpak waterschades en nog langer met ACI op reconditioneringsgebied. “Tot tevredenheid”, voegt zij daar meteen aan toe. “Dat heeft onder meer te maken met de persoon van Bert van Ingen (directeur ACI, red.). Wij hebben dezelfde gedachten over dienstverlening, de benadering van de klant en over de ideale werkinstelling. Dat maakt het samenwerken uiteraard een stuk makkelijker en effectiever”, aldus de schadebehandelaar, volgens wie hetzelfde geldt voor de samenwerking met A1. “De klant staat in alles centraal en alles wordt bij een schade in het werk gesteld om gedupeerde(n) zoveel mogelijk te ontlasten.” Ook over het fenomeen lekdetectie is Smits bijzonder te spreken. “Bij lekkages is vaak de oorzaak niet met het blote oog vast te stellen. Schakelen we een lekdetectiespecialist van A1 in, dan is die doorgaans snel op de schadelocatie en kan hij met behulp van de modernste meetapparatuur de bron op te sporen. Daardoor wordt onnodig hak- en breekwerk voorkomen. Daar hebben zowel gedupeerden als de volmachtgever baat bij. Immers, de klant weet waar-ie aan toe is en kan de lekkage meteen (laten) aanpakken, waarbij er alleen rond de bron van de lekkage wat gehakt hoeft te worden. Voor de volmachtgever blijven daardoor de kosten beperkt. Overigens zie je dat verzekerden bij schade steeds meer kiezen voor herstel in natura in plaats van een geldbedrag aan schadevergoeding. Het is uit oogpunt van klanttevredenheid dan ook goed dat wij ook dit kunnen aanbieden, onder meer samen met A1.”